Regler

För att kunna delta i diskussioner och använda UWTD’s forum krävs det att du registrerar dig som medlem. Du registrerar dig genom att fylla i ett enkelt formulär. I dagsläget behövs ingen bekräftelse av mejladress men kan komma att behövas senare. Innan du blir medlem rekommenderas du att läsa och förstå dessa regler:

 • Trivsel

  För att hålla diskussionerna på en trevlig nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

   • Var trevlig och respektera andra.
   • Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
   • Att uttala sig provocerande endast för att retas (trolla) är inte tillåtet.
   • Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna (om inte tråden på nått sätt inbjuder till det).
   • Det är förbjudet att spamma i chatt och forum
 • Innan du skapar en tråd

  För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

   • Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
   • Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.
 • När du skapar en tråd

   • Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
   • Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
   • Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne. Detta gäller oavsett om trådarna placeras i samma forumdel eller i olika forumdelar. Om en moderator har låst en tråd är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.
   • Det är inte tillåtet att skapa trådar som saknar diskussionsvärde.
   • Tagga gärna din tråd med lämpliga taggar. Då blir det lättare för andra med samma problem eller fråga att hitta din tråd senare
 • Rapportera olämpliga inlägg i chatt och forum

   • Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på texten ”Rapportera” i inläggets nedre kant.
   • För din egen trevnads skull berätta inte att du gjort en rapport då det kan röra upp känslor hos den du rapporterat.
   • Rapportering av missbruk eller olämpliga poster i chatten görs lämpligast i här.
 • Avatarer

   • Avatarer får inte vara något som kan uppfattas som stötande.
   • Avatarer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares avatar utan tillåtelse.
 • Piratkopiering

   • Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior eller att diskutera dessa. (torrents, dc++ m.m.)
   • Det är inte heller tillåtet att diskutera var man hämtar dessa.
   • All olovlig delning av upphovsrättsskyddade verk är förbjudet.
   • Trots att det är lagligt att göra privata kopior i Sverige är det inte tillåtet i viss internationell lagstiftning
 • Brott

   • Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar.
   • Allt innehåll på uwtd.me regleras av svensk lagstiftning.
 • Citering av upphovsskyddad text och djuplänkning

   • Citera i överensstämmelse med god sed. Citatets längd får inte överstiga vad som motiveras av ändamålet..
   • Vid citat ska källa anges
   • Djup/direktlänkning till upphovsskyddat material är ej tillåtet. Så som .m3u8, .mp4, .ts eller liknande. Då det i värsta fall kan ge rättsliga påföljder.
 • Reklam

   • Det är förbjudet att annonsera och marknadsföra i syftet av personlig ekonomiskvinning.
   • Det är dock fortfarande tillåtet att tipsa om köpråd.
   • Vill ett företag marknadsföra sig på forumet eller hemsidan så skall man kontakta oss.
 • Privatkopiering

   • Ni ansvarar själva för den privatkopiering ni gör och att den inte hamnar i orätta händer.
   • UWTD tar inte ansvar för eventuella lagöverträdelser ni utför med de verktyg som finns i mappen.
   • Ni ansvarar själva för att ni kontrollerar vilken lagstiftning som gäller från de länder ni befinner er i och hämtar ifrån.
 • Moderatoråtgärder

   • Moderatoråtgärder skall inte kommenteras i tråden, detta för att inte störa diskussionen. Om man vill kommentera åtgärder gör man det lämpligast genom att rapportera inlägget, skicka PM eller maila.
 • Användare

   • Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga att någon annan begär radering av ditt konto t.ex. om ditt konto hackats så måste begäran om radering komma ifrån den tillhörande mejladress du registrerat dig med. Eller att du på annat sätt kan styrka att det är du som vill radera ditt konto. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta oss.
   • Representanter från företag i IT-branschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta oss för att registrera ett officiellt användarkonto.
 • Synpunkter på moderering eller webbplatsen

   • Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss. Skriv inte om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att diskutera i forumtråden Feedback.
 • Användargenererad information

  • Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda uwtd’s tjänster.
  • Alla inlägg i forumet är användargenererad information och återspeglar inte uwtd’s synsätt eller ståndpunkter.