Slutet på Cineasterna-dl

Sedan en tid tillbaka har programmet slutat fungerar och jag har idag beslutat att lägga ned projektet.

Detta då jag under en längre tid känt att jag saknar tid och motivation att fortsätta att underhålla projektet.

Tråden för programmet raderas.